نشریه شمس شمارۀ ۱۱۸ چاپ شد اخبار
نشریه شمس شمارۀ ۱۱۸ چاپ شد
پروندۀ این شماره از نشریه به اجلاس بیست‌و‌دوم و انتخابات دورۀ هشتم شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اختصاص...
6 ماه قبل
برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان کشور در خوزستان اخبار
برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان کشور در خوزستان
بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان کشور در خوزستان برگزار شد. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان،...
6 ماه قبل
پیشنهادهای انگیزشی برای حضور فعال مهندسان در طرح مسکن اجتماعی اخبار
پیشنهادهای انگیزشی برای حضور فعال مهندسان در طرح مسکن اجتماعی
در جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی که روز سه شنبه ۱۲ آذر برگزار شد ، نحوه مشارکت...
6 ماه قبل
مرکز جامع مدیریت انرژی ساختمان تاسیس می‌شود اخبار
مرکز جامع مدیریت انرژی ساختمان تاسیس می‌شود
ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، دستور کار اصلی کمیسیون انرژی شورای مرکزی در جلسه روز یازدهم...
6 ماه قبل